Podnikáme na českém trhu od roku 2000. Za tuto dobu jsme rozšířili nejen spektrum nabízených produktů, ale začali jsme spolupracovat i s předními českými finančními analytiky, jejichž znalostí a zkušeností využíváme k proškolování svých zaměstnanců i nadále. Tím jsme získali stabilní tým pracující přesně a na profesionální úrovni, přičemž k bezchybnému a rychlému zajištění průběhu obchodu nám pomáhají i moderní informační systémy. Všechny informace, které naší firmě o sobě poskytujete podléhají ochraně osobních údajů a tak je zajištěna jejich maximální bezpečnost.

Svou nabídkou služeb se orientujeme jak na velké společnosti, tak i na střední podniky a drobné podnikatele. Jsme ryze českou společností a k podnikání na devizovém trhu nás opravňuje Devizová licence ČNB pro provádění bezhotovostních operací a Koncesní listina pro hotovostní operace vydaná Živnostenským úřadem v Praze.

Splňujeme veškeré striktní podmínky dané zákonem pro obchodování na devizových trzích a podléháme přísnému dohledu České národní banky a Ministerstva financí ČR. Dne 8. dubna 2003 nám byla Českou národní bankou vydána Devizová licence ČNB k provádění bezhotovostních operací. Tím jsme mohli jako první společnost působící na českém finančním trhu, rozšířit svoji nabídku promptních operací o obchody s finančními deriváty, tj. termínové obchody. To vše díky našim zkušenostem a specializaci v tomto oboru. Dále se také zabýváme bezhotovostními převody do i ze zahraničí a zajištěním kurzových rizik klientů a jejich podnikání.

Kromě těchto produktů se orientujeme i na hotovostní peněžní služby, k jejichž poskytování nás opravňuje Koncesní listina vydaná Živnostenským úřadem v Praze, v rámci které nabízíme nákup a prodej valut za nejvýhodnější kurzy na trhu. Za klíčové považujeme to, že díky všem těmto instrumentům, široké nabídce devizových služeb a vlastních produktů dokážeme uspokojit Vaše individuální potřeby a splnit specifické požadavky, tak abychom Vám co nejvíce vyšli vstříc a dosáhli tak oboustranné spokojenosti. Naším hlavním cílem je nabídnout Vám výhodný a co nejrychleji vypořádaný obchod.

V prosinci 2003 prošla naše společnost Finance international, a.s. změnou názvu (k nahlédnutí na internetových stránkách ČNB). Pro zviditelnění na trhu mezi nebankovními institucemi jsme si uvědomili, že nejen dobré jméno, ale i název firmy je pro nás důležitý.

Původní název Motospol Morava CZ, a.s. totiž přesně nevyjadřoval to čím se zabýváme a co můžeme potenciálním klientům nabídnout. Proto tato změna byla pro nás z našeho hlediska nevyhnutelná. Nové obchodní jméno nás lépe reprezentuje, přesně vystihuje to, čím se zabýváme a jaké služby nabízíme.

Dosavadní dosažené výsledky toto naše přesvědčení potvrdily a jsou velmi potěšitelné. Díky zvýšené důvěře našich klientů jsme dosáhli výrazného nárůstu celkových objemů obchodů, což se příznivě projevilo i v účetních výkazech naší společnosti. Do budoucna bychom chtěli náš finanční servis ještě více rozšířit, tak aby jste od nás mohli získat komplexní obsluhu, včetně vypracování prognóz budoucích vývojů na finančních trzích, analýz předpokládaného vývoje trhu a očekávaných ekonomických indikátorů v návaznosti na makroekonomická data, které mohou zásadně ovlivnit Vaše konečné rozhodnutí uskutečnění obchodu či směny valut a deviz.

Za dobu své existence jsme se profilovali do společnosti, která si zakládá na své profesionalitě, serióznosti, ale na druhé straně také na lidském přístupu. Věříme, že se o tom sami budete moci přesvědčit a jak s nabídkou, tak i se samotným průběhem a konečným vypořádáním obchodu budete spokojeni. Doufáme, že naše spolupráce bude pro Vás novým obchodním úspěchem a zároveň v nás najdete svého finančního rádce a partnera.

Asama Hashmy